Garancia, jótállás feltételei

 1. Az általunk forgalmazott bútorokra, a 151/2003 (IX.22) sz. Korm. Rendelet, és a 49/2003 (VII.30) sz. GKM Rendelet alapján, bruttó 10 000,- Ft.-ot meghaladó bútorvásárlás esetén, a bútorok átvételétől számított egy év (12 hónap) jótállást vállalunk. Egyes termékek (például ágybetétek, matracok) esetén, a gyártótól függően, akár hosszabb, 10-12 év garanciát is biztosítunk vásárlóink részére.
 2. A jótállásra vonatkozó igényeket csak a megfelelően kitöltött jótállási jeggyel, vagy fizetési bizonylattal lehet érvényesíteni.
 3. A jótállási idő a vásárlás, vagyis a számla kiállításának időpontjával kezdődik. Amennyiben a bútor átvételekor hibát, sérülést vagy hiányt észlel, haladéktalanul, de legalább az átvételtől számított 3 munkanapon belül jelezze a forgalmazó felé. A közléskésedelmességéből eredő kárért a vásárló a felelős.
 4. Amennyiben a vásárolt termék rendeltetésszerű használata közben, a jótállás ideje alatt hibát észlel, kérjük haladéktalanul jelezze a forgalmazó felé.
 5. A jótállási időben a forgalmazó biztosítja a bútoron lévő hibák térítésmentes javítását, amennyiben azok az anyagban találhatóak, vagy a gyártás folyamán bekövetkezett hibákból erednek.
 6. A jótállási időn belül a vásárló igénye szerint biztosítjuk a hibák díjmentes javítását vagy arányos engedmény megadását. A hiba elhárítására a megbízott szakember a vásárlóval egyeztetett időpontban házhoz megy. Ha a hiba a helyszínen nem javítható, a forgalmazó a hibás bútort vagy a hibás alkatrészt saját költségén elszállítja üzemi javításra. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a javítást 15 munkanapon belül elvégezze.
 7. A jótállási javítás során cserélt bútorra, vagy ennek alkatrészére a jótállási idő újra kezdődik, illetve javítás esetén meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a terméket a vásárló rendeltetésszerűen nem használhatta.
 8. A jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek visszavezethetőek arra, hogy:
  • a bútort nem rendeltetésszerűen használták,
  • a használati, kezelési útmutatót nem tartották be,
  • a bútort átalakították, megváltoztatták,
  • a hiba káresemény következménye,
  • a bútor elemei, illetve alkatrészei a szakszerűtlen összeszerelés miatt sérültek meg,
  • a bútor az áruátvételt követő újabb szállítás során károsodott,
  • egy alkatrész, vagy elem természetes kopás, vagy elhasználódás során tönkremegy,
  • a fa természetes anyagából adódó kisebb színeltérésekre,
  • a házhoz szállítást nem az Eladó alkalmazottjai, megbízottjai végezték,
   (Vevő által eszközölt szállítás közben történt sérülésekért az Eladó felelősséggel tartozik)
  • lapra-szerelt bútorok elemei és alkatrészei a Vevő vagy az általa megbízott más személy összeszerelése közben sérül meg.
   (Ebben az esetben a Vevő tudomásul veszi, hogy a sérült elemek cseréjére pótlására kizárólag térítés ellenében kerül sor)
 9. A Vevő, – amennyiben a Ptk. vonatkozó jogszabályai alapján fogyasztónak minősül – szavatossági igényeit a teljesítéstől számított két éves elévülési határidőn belül érvényesítheti. Ha a Vevő ezen igényét menthető okból nem tudja fenti határidőn belül érvényesíteni, így különösen, ha a hiba jellegénél fogva nem volt felismerhető, a Vevőszavatossági igényét a teljesítés időpontjától számított 3 éven belül érvényesítheti.

Készült: Bátonyterenye, 2012. november 1.